Саясат

Кылмыш-жаза, сот адилеттигинин деңгээли боюнча дүйнө жүзү боюнча рейтингинде Кыргыз Республикасы 114-орунду ээлеген.

World Justice Project (WJP) тарабынан жүргүзүлгөн сот адилеттигинин деңгээли боюнча өлкөлөрдүн рейтингинде Кыргыз Республикасы 2022-жылы дүйнөдөгү 140 өлкөнүн ичинен 114-орунду ээлеген. Өлкөнүн индекси 0,33 болгон. Орусия – 123-де.

 Өлкөлөрдүн рейтингинде биринчи орунда Норвегия, Финляндия жана Дания, үчүнчүдө Венесуэла турат.

 World Justice Project (WJP) көз карандысыз, көп тараптуу уюм болуп саналат, билимди өркүндөтүү, маалымдуулукту жогорулатуу жана бүткүл дүйнө жүзү боюнча мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө боюнча иш-аракеттерге дем берүүнүн үстүндө иш алып барат. WJP мыйзамдын үстөмдүгү боюнча өзгөчө, көз карандысыз изилдөөлөрдү жана маалыматтарды, анын ичинде WJP мыйзамдын үстөмдүгүнүн жыйынтыгын чыгарат.