Экономика

Айыл чарба министрлиги «Балык чарба тармагын өнүктүрүү жөнүндө» министрлер кабинетинин токтомунун долбоорун коомдук талкууга койду.

Бул долбоордун максаты жана милдети, жер ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга негизделген балык өнөр жайынын туруктуу иштешине жетишүү, Кыргыз Республикасынын суу сактагычтарында балык чарбачылыгын кеңири өнүктүрүү, балык продуктыларына болгон ички керектөөнү канааттандырууга багытталган, Кыргыз Республикасынын балык чарба көлмөлөрүнүн чектеш жерлеринде балык өстүрүүнү жана өндүрүштүк инфраструктураны андан ары кеңейтүү жана чыңдоо үчүн шарттарды түзүү.

Республиканын азык-түлүк программасын чечүүнүн жана балык продуктыларын өндүрүүнү көбөйтүүнүн маанилүү багыты — Кыргыз Республикасында балык өнөр жайын комплекстүү өнүктүрүү болуп саналат.

Бул максаттар үчүн өлкөнүн азык-түлүк программасын чечүүдө жана балык продуктыларын өндүрүүнү көбөйтүүнүн маанилүү багыттарынын бири катары Кыргыз Республикасынын аймактарында балык чарбасын өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясын белгилөө зарыл.
Аквакультураны жана балык чарбасын өнүктүрүү чөйрөсүндөгү стратегия -бул балык өстүрүү, балык чарбасы, жана анын системасын өнүктүрүүгө, балык ресурсттук базасын калыбына келтирүүгө жана сапаттык жактан жакшыртууга байланышкан иш-чаралардын жана милдеттердин комплексин ишке ашырууга тийиш. Табыгый суу сактагычтарды жана балык өстүрүүчү жерлерди, биологиялык балансты жана бүтүндөй республиканын экосистемасын сактоо.

Калыбына келтирилүүчү табигый балык ресурстарын туруктуу пайдалануунун узак мөөнөттүү максаттарын, анын ичинде көлдүк жана капаска балык чарбаларын, анын ичинде жеке товардык балык чарбаларын кеңири өнүктүрүү зарыл.

Балык чарбасын өнүктүрүү жагынан эл чарбасынын приоритеттери төмөндөгүлөр болууга тийиш:

-Республиканын балыксыз жана аз балык суу сактагычтарында уюшкан балык өстүрүүдө жергиликтүү калкты иш менен камсыз кылуу чөйрөсүн түзүү;

-Республиканын баардык суу сактагычтарын балыктын турдуу запастары менен камсыз кылуу жана ошонун негизинде балыктын баалуу түрлөрүн кармоону кескин көбөйтүү. Республиканын калкынын толук жана ар турдуу тамак-аш продуктыларына уламдан-улам өсүп жаткан керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн балык өндүрүүнү бир кыйла көбөйтүү, анын ассортиментин жана сапатын жогорулатууну камсыз кылуу зарыл.